dava

dava
1.
is. <ər.>
1. Dalaşma, söyüşmə; çarpışma, vuruşma. Artıq bu səfər heç bir zor, heç bir dava kar eləmədi. S. Rəh.. Dava axtarmaq – heç bir şey üstə dava etməyə çalışmaq, dava etmək üçün bəhanə axtarmaq. <Səlimnaz xanım:> Sən bu gün aşkara dava axtarırsan. N. V.. Dava qalxmaq (düşmək) – dava baş vermək. Dava eləmək – 1) savaşmaq, dalaşmaq, söyüşmək, vuruşmaq. <İsmayıl bəy:> Mən bura dava eləməyə gəlməmişəm. N. Vəzirov; 2) mübahisə etmək. Dava salmaq – aranı vuruşdurmaq, dava düşməsinə səbəb olmaq.
2. Müharibə. Barıt və qan qoxusu ağırlaşdı havada; Daşlar belə qanadı bu uğursuz davada. R. R.. Əsgəran davasında basılmaq xəbəri bütün yaylağı kədər və vahiməyə salmışdı. M. C.. Sonra dava düşdü, çevrildi dünya; Bunu məndən gözəl siz bilirsiniz. M. Müş..
3. Həlli tələb olunan məsələ, mübahisəli məsələ; münaqişə; iddia. Aradakı davanı həll etmək. Onun davasına baxmaq. – <Eyvaz:> . . . Bizim davamız millət davası deyil, çörək davasıdır, azadlıq davasıdır. C. C.. . . . davası etmək – . . iddia etmək, . . üstündə mübahisə etmək, . . tələb etmək. <Qafar:> Sən mənimlə paltar davası edirsən, eləmi? S. S. A..
4. köhn. hüq. Müdafiə üçün məhkəməyə müraciət, qarşı tərəfi məhkəməyə cəlb etmə, məhkəmə hüzurunda baxılan iş; mühakimə. Dava çəkmək – məhkəmədə çəkişmək, məhkəməyə müraciət etmək, məhkəmədə iş açmaq. <Səlimə xanım:> Gərək indi dava çəkməyə məcbur olam. M. F. A..
◊ Dava dağarcığı – davakar adam haqqında.
2.
is. <ər.>
1. Dərman. Aptekdən dava almaq. – <Nurcahan:> Başına dönüm, həkimbaşı, bu suyu bir baytal verib mənim azarlıma, nəvəmə dava adına. . . N. V.. Aptekdən təzə dərman gətirmişdilər. Haman dava mənə çox kömək edirdi. C. M..
2. məc. Çarə, tədbir, əlac mənasında. Sən də gəl, yadıma sal, deyək, bəlkə qoyunların qızdırmasına bir dava deyə. C. M.. Dava etmək (eləmək) – müalicə etmək. Xəstəyə dava etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Dava — may refer to: Dava (comics), a fictional martial artist appearing in comics published by DC Comics Dava Bazaar, an area in South Mumbai noted for producing medical and scientific instruments as well as lab chemicals Dava (Dacian), the Geto Dacian …   Wikipedia

 • dava — davá s.f. (înv.) 1. reclamaţie, plângere. 2. femeie rea, cârcotaşă. Trimis de blaurb, 03.05.2006. Sursa: DAR dáva ( ále), s.f. – Plîngere, jalbă, acuzaţie în faţa unui judecător. – Mr. dăvie. tc. dava (Şeineanu, III, 45), cf. ngr. νταβᾶς, alb …   Dicționar Român

 • davă — DÁVĂ, dave, s.f. Aşezare geto dacică de tip oppidan a cărei denumire era formată cu ajutorul terminaţiei dava (ex.: Buridava, Argedava etc.) Trimis de Anonim, 09.11.2008. Sursa: Neoficial …   Dicționar Român

 • Dava — (a. Geogr.), Meerbusen an der Ostküste Caledoniens; jetzt Frith of Tay …   Pierer's Universal-Lexikon

 • DAVA — Defense Audiovisual Agency Short Dictionary of (mostly American) Legal Terms and Abbreviations …   Law dictionary

 • dava — dáva ž DEFINICIJA reg. zast. bacanje krivice na koga; davija, tužba, pritužba, optužba (pred sultanom i sl.) ETIMOLOGIJA tur. ← arap. da̔wā …   Hrvatski jezični portal

 • dava — is., huk., Ar. daˁvā 1) Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma 2) Sav Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir. H. C. Yalçın 3) mec. Sorun O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dava-mərəkə — is. <ər.> bax davadalaş. Dəxi bundan savayı heç bir davamərəkə lazım deyil. C. M.. Dava mərəkə salmaq – bax dava salmaq («dava»da). Müsəlman təzədən evlənmək istəsə, evlənəcək və heç vecinə gəlməyəcək ki, övrəti dava mərəkə salacaq. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • davâ — (A.) [ یﻮﻋد ] 1. dava. 2. teorem. 3. mesele …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • Dava (comics) — Dava Dava, art by Staz Johnson Publication information Publisher DC Comics …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”